Zásady ochrany soukromí a osobních údajů

V rámci používání služeb refcoach nám svěřujete své údaje. V těchto zásadách ochrany soukromí a osobních údajů zjistíte, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme, jakož i naleznete přehled hlavních principů ochrany vašich osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

Správce osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány dle níže uvedených podmínek správcem, kterým je provozovatel webových stránek refcoach – společnost Pozornato s.r.o., IČ: 069 61 215, se sídlem Na Folimance 2155/15, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 292134.

Osobní údaje, které správce shromažďuje, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými českými a evropskými právními předpisy.

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte emailovou adresu správce info@refcoach.cz nebo adresu sídla správce.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud s těmito zásadami o ochraně soukromí a osobních údajů nesouhlasíte, nemůžete našich služeb využívat.

Informace, které shromažďujeme a osobní údaje, které zpracováváme

Informace shromažďujeme následujícími způsoby:

a) Informace, které nám sdělíte vy či jiné osoby.

Některé naše služby vyžadují registraci účtu refcoach. V případě, že se rozhodnete registrovat váš účet za účelem plnohodnotného využívání našich služeb, požádáme vás v rámci registrace o následující osobní a jiné údaje, které k vašemu účtu uložíme: (i) v případě registrace sportovního trenéra - jméno a příjmení, heslo v zašifrované podobě, datum narození, pohlaví, bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, profilová fotografie a další informace uvedené v čl. 6.1 Podmínek užívání a poskytování služeb, (ii) v případě ostatních uživatelů - křestní jméno, příjmení (není povinné), heslo v zašifrované podobě, datum narození, bydliště (není povinné), emailová adresa, pohlaví, telefonní číslo (není při registraci povinné), profilová fotografie (není povinné).

Shromažďujeme také obsah a informace (včetně osobních údajů), které poskytnete vy nebo jiné osoby o vás při používání našich služeb, například:

- když registrujete váš účet refcoach skrze službu třetí osoby (např. Facebook), tato služba třetí osoby nám může zaslat na  základě vašeho pokynu (či s vaším svolením skrze vaše nastavení soukromí v této službě) informace o vás (zejména registrační a profilové informace),

- když vytvoříte akademii, uvedete další informace (včetně osobních údajů) nad rámec předchozí registrace vašeho uživatelského účtu – konkrétně informace o akademii a správci akademie (zejména název akademie, logo akademie, jméno a příjmení správce, profilová fotka správce, další informace o správci včetně kontaktních údajů, fotografie/videa a další informace o akademii),

- když vytvoříte událost, uvedete další informace (včetně osobních údajů) nad rámec předchozí registrace vašeho uživatelského účtu (zejména vaše kontaktní informace, fotografie/videa a další informace o události),

- když komunikujete s námi nebo ostatními uživateli (včetně sportovních trenérů) prostřednictvím našich služeb (např. prostřednictvím kontaktního formuláře), a to včetně vámi zveřejněných komentářů a jiných příspěvků,

- když zveřejníte určitý obsah nebo nám poskytnete určitý obsah k našemu uveřejnění (a popř. link na takový obsah),

- informace, které o vás sdělí (zveřejní) jiní uživatelé (veškeré reference a komentáře).

b) Informace, které získáváme, když používáte naše služby.

Shromažďujeme informace o službách, které používáte, i o způsobu, jakým je používáte, například když se podíváte na určitý příspěvek refcoach, navštívíte webové stránky, které využívají naše reklamní služby, komunikujete s ostatními uživateli prostřednictvím našich služeb nebosledujte náš obsah a reklamy nebo na ně reagujete. Některé z těchto informací mohou splňovat definici osobního údaje – např. IP adresa, soubory cookies, případně jiný online identifikátor. Co se týče souborů cookies, tyto používáme vždy s vaším souhlasem, přičemž jejich nastavení můžete kdykoliv upravovat na úvodní straně webového portálu Refcoach, a to v záložce „Nastavení cookies“.

Tyto informace zahrnují:

 • Informace o zařízení

Shromažďujeme informace z počítačů, telefonů a dalších zařízení, na která instalujete nebo v nichž používáte naše služby, a také informace o těchto zařízeních. Informace získané z různých zařízení můžeme sdružovat, abychom mohli snadněji poskytovat konzistentní služby ve všech zařízeních. Zde je několik příkladů informací, které o zařízeních shromažďujeme:

- operační systém vašeho zařízení a podobné atributy;
- informace o připojení, například název mobilního operátora nebo poskytovatele internetových služeb, typ prohlížeče, jazyk a časové pásmo, číslo mobilního telefonu, IP adresa.

 • Informace z protokolu

Když používáte naše služby nebo zobrazujete námi poskytovaný obsah, automaticky shromažďujeme určité informace a ukládáme je v protokolech serverů. Mezi tyto informace patří následující:

 • podrobnosti o tom, jakým způsobem jste naši službu použili, například vaše vyhledávací dotazy;
 • adresa internetového protokolu;
 • soubory cookies, které mohou být jedinečnými identifikátory vašeho prohlížeče nebo účtu refcoach.
 • Informace z webů a aplikací, které využívají naše služby

Shromažďujeme informace získané při vaší návštěvě nebo použití webů a aplikací třetích stran, které využívají naše služby. Patří sem informace o webech a aplikacích, které navštěvujete, vašem použití našich služeb na těchto webech a v těchto aplikacích, ale i informace, které vám či nám poskytuje vývojář nebo vydavatel aplikace či webu.

 • Informace o poloze

Když používáte služby refcoach, můžete vyhledávat relevantnější výsledky na základě informace o vaší skutečné či přibližné poloze prostřednictvím systému GPS. Většina zařízení umožňuje regulaci či úplné zamítnutí služby sledování polohy ve svém uživatelském nastavení (více v kapitole Transparentnost a volba). Pokud si přejete tuto možnost využít (a tedy vyhledávat výsledky na základě Vaší polohy), berete na vědomí a souhlasíte, že můžeme informace o vaší poloze za tímto účelem využít (a tedy zpracovat takové údaje pro tento účel). Současně však platí, že informace o vaší poloze nebudeme nad rámec poskytnutí předmětné služby dále shromažďovat či jinak využívat.

 • Jedinečná čísla aplikací

Některé služby používají jedinečné číslo aplikace. Toto číslo může být spolu s informacemi o instalaci (například typ operačního systému a číslo verze aplikace) nám odesíláno, když instalujete či odinstalujete příslušné služby, nebo když služba pravidelně kontaktuje naše servery, například kvůli automatickým aktualizacím.

 • Místní úložiště

Pomocí mechanismů, mezi které patří webové úložiště prohlížeče (včetně technologie HTML 5) nebo mezi paměti aplikací, můžeme shromažďovat a uchovávat informace (včetně osobních údajů) v místním úložišti vašeho zařízení.

 • Soubory cookies a podobné technologie

Naše servery využívají pro svoji činnost různé technologie ke shromažďování a ukládání informací a to včetně tzv. cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů nebo k vaší identifikaci jako konkrétní osoby, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do svého účtu) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím. Soubory cookies také používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené online inzerce na refcoach i mimo naši webovou stránku, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá. Soubory cookies používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech. Naše služba pomáhá firmám a vlastníkům webových stránek analyzovat provoz na jejich stránkách a v aplikacích.

Vaše možnosti ohledně správy umísťování cookies na vašem zařízení (včetně úplné blokace) naleznete v kapitole Transparentnost a volba.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Informace, které shromažďujeme, když jste přihlášeni na refcoach, stejně jako informace, které o vás získáme od partnerů, mohou být propojeny s vaším účtem refcoach. Jsou-li informace s vaším účtem refcoach propojeny, nakládáme s nimi jako s osobními údaji. Další informace o tom, jak lze zobrazit, spravovat nebo smazat informace propojené s vaším účtem refcoach, naleznete v těchto zásadách níže v sekci Přístup k vašim osobním údajům a jejich aktualizace.

Na našich webových stránkách užíváme JavaScript, abychom rozpoznali, zda daný uživatel používá v rámci webového prohlížeče program pro blokování reklamy, tzv. ad block. Tento skript je součástí zdrojového kódu našich webových stránek a funguje tak, že napodobuje zobrazení reklamy a zároveň potvrzuje, že tato reklama byla skutečně zobrazena na daném konkrétním zařízení (PC, tablet, mobil atd.). Pokud zjistíme, že užíváte program pro blokování reklamy, můžeme vás vyzvat k odblokování reklamy, resp. k vypnutí programu ad block a/nebo zobrazení obsahu webové stránky příslušným způsobem upravíme. Můžete si samozřejmě skript pro detekci programu ad block vypnout. V takovém případě si však vyhrazujeme právo omezit vám přístup k obsahu webových stránek až do doby opětovného povolení používání mechanismu pro rozpoznání programu ad block.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje

Hlavním důvodem, proč zpracováváme jakékoliv vaše osobní údaje, je, abychom mohli plnit společně uzavřenou smlouvu a plnit naše zákonné povinnosti, tj. zejména spravovat vaše uživatelské účty k našim službám, abychom vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem (včetně komunikace s ostatními uživateli, zákaznické podpory) a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i vašich údajů.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 • zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových,
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány,
 • získání výhry ve spotřebitelských soutěžích námi organizovaných a jejich doručení výhercům,
 • zasílání novinek a změn (newsletterů) týkajících se našich služeb.

Za předpokladu Vašeho předchozího souhlasu můžeme dále vaše údaje zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran.

Právními důvody zpracování vašich osobních údajů jsou:


- plnění uzavřené smlouvy (tj. poskytování služeb, o které máte zájem),


- plnění právních povinností, které se na nás vztahují,


- plnění našich oprávněných zájmů (zejména za účelem zkvalitnění a zajištění bezpečnosti našich služeb, zasílání newsletterů apod.),


- případně na základě vašeho předchozího souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely, které nesplňují výše uvedené právní důvody zpracování (zejména zasílání obchodních sdělení). V případě, že pro zpracování některých vašich osobních údajů je nutný váš předchozí souhlas, budeme vás vždy v rámci žádosti o udělení takového souhlasu informovat k jakému konkrétnímu účelu je souhlas vydáván, současně vám bude umožněno váš souhlas kdykoliv odvolat ve vašem uživatelském nastavení služby (více viz níže).

 

V této souvislosti informujeme, že na základě zpracování osobních údajů budou některá rozhodnutí prováděna tak, že budou založená výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování). V takovém případě může účastník požadovat lidský zásah správce při zpracování osobních údajů, dále vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí učiněné prostřednictvím automatizovaného zpracování.

Jak používáme informace, které shromažďujeme

a) Poskytování, vylepšování a vývoj služeb

Informace, které shromažďujeme ze všech našich služeb, používáme k jejich poskytování, udržování, ochraně a zlepšování, k vyvíjení nových služeb a k naší ochraně, jakož i ochraně dalších uživatelů. Za předpokladu vašeho předchozího souhlasu tyto informace rovněž používáme, abychom vám mohli poskytnout obsah odpovídající vašim potřebám – jako například relevantnější výsledky vyhledávání, upozornění a reklamy.

Díky tomu, že na základě získaných informací jsme schopni porozumět tomu, jak využíváte a komunikujete s našimi službami a uživateli nebo subjekty, se kterými jste spojeni, a které vás zajímají jak v rámci našich služeb, tak i mimo ně, jsme schopni poskytovat naše služby, případně i personalizovat obsah a vytvářet pro vás návrhy.

Když máme k dispozici informace o poloze na základě vašeho souhlasu, použijeme je k tomu, abychom vám přizpůsobili služby na míru. Můžeme vám například vyhledat místní události nebo nabídky ve vaší oblasti. V žádném případě však nebudeme zpřístupňovat ostatním uživatelům či jinak veřejně informace o vaší poloze.

Pokud máte účet Refcoach, můžeme v našich službách zobrazit vaše údaje uvedené v profilu či v rámci vytvoření události včetně profilové fotky (týká se sportovních trenérů, správců akademie, pořadatelů událostí) či vaše přihlašovací jméno (nickname) (týká se ostatních uživatelů), a akce provedené ve službách Refcoach nebo v aplikacích třetích stran propojených s vaším účtem Refcoach (například zveřejněné recenze a komentáře). K těmto zobrazením může dojít i v reklamním kontextu. Budeme respektovat vaše volby, kterými v účtu Refcoach upravíte nastavení služeb.

V případě, že jako registrovaný uživatel vytvoříte sportovní událost, v rámci které uvedete vaše údaje nad rámec vaší dřívější registrace vašeho účtu Refcoach, souhlasíte, aby o tyto nové údaje byl automaticky doplněn váš účet (profil) na Refcoach.

Informace shromážděné ze souborů cookies a dalších technologií, jako jsou pixelové značky, využíváme s vaším souhlasem k vylepšení uživatelského prostředí a celkové kvality našich služeb. Při zobrazení přizpůsobených reklam nebudeme spojovat identifikátor ze souborů cookies nebo podobných technologií s citlivými údaji, jako jsou ty založené na rase, náboženství, sexuální orientaci nebo zdravotním stavu.

Váš obsah a sdělené informace analyzují naše automatizované systémy, abychom vám mohli s vaším souhlasem nabídnout funkce služeb relevantní přímo pro vás, například přizpůsobené výsledky vyhledávání, personalizované reklamy a detekci spamu a malwaru.

Osobní údaje z jedné služby můžeme spojit s informacemi (včetně osobních údajů) z dalších služeb refcoach – například abychom vám usnadnili sdílení obsahu s lidmi, které znáte. V závislosti na nastavení účtu může být k vašim osobním údajům přiřazena vaše aktivita na ostatních webech a v ostatních aplikacích, a to za účelem zlepšování služeb refcoach a reklam zobrazovaných na refcoach.

b) Komunikace s vámi

Vaše informace rovněž využíváme k tomu, abychom vám mohli posílat marketingové nabídky (za předpokladu vašeho souhlasu), komunikovat s vámi o našich službách a informovat vás o našich zásadách a podmínkách. Vaše informace také využíváme k tomu, abychom vám odpověděli, když nás kontaktujete. Když nás kontaktujete, můžeme si ponechat záznam o komunikaci, abychom vám byli schopni pomoci při řešení jakýchkoli případných problémů. Vaši e-mailovou adresu můžeme použít k notifikaci ohledně nových zpráv zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře od ostatních uživatelů (pokud máte tuto službu aktivovanou) a zasílání informací o našich službách (newslettery), jako například sdělení o chystaných změnách či vylepšeních.

c) Zobrazování a měření reklam a služeb

Získané informace využíváme ke zlepšení našich systémů pro inzerci a měření, abychom vám mohli zobrazovat relevantní reklamy za předpokladu vašeho souhlasu jak v rámci našich služeb, tak i mimo ně, a měřit efektivitu a dosah reklam a služeb.

d) Propagace bezpečnosti a zabezpečení

Získané informace nám pomáhají ověřovat účty a aktivitu a propagovat bezpečnost a zabezpečení v rámci našich služeb i mimo ně, například prošetřováním podezřelé aktivity nebo porušování našich podmínek a zásad. Tvrdě pracujeme na ochraně vašeho účtu a vašich osobních údajů. K tomu využíváme týmy techniků, automatické systémy a pokročilé technologie, jako je šifrování a počítačové vyhodnocování. Nabízíme také snadno použitelné nástroje pro zabezpečení, které k vašemu účtu přidají další úroveň zabezpečení.

e) Další možné užití

Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto zásadách ochrany osobních údajů, vás vždy požádáme o souhlas.

Transparentnost a volba

S ohledem na různé obavy ohledně ochrany soukromí je naším cílem, aby bylo jasné, jaké informace shromažďujeme, a díky tomu jste měli racionálně možnost zvolit způsob, jakým budou využívány. Můžete například:

 • Kontrolovat a spravovat určité druhy informací spojené s vaším účtem.
 • Zobrazovat a upravovat nastavení reklam, zejména zda si přejete, aby se vám zobrazovala reklama dle vašich zájmů.
 • Povolit/zamítnout sledování polohy.
 • Spravovat vaše nastavení ve vztahu k zasílání obchodních sdělení a jiným marketingovým účelům. 
 • Aktivovat/deaktivovat notifikační službu ohledně nových zpráv od jiných uživatelů (Pozn. po vaší registraci je tato služba automaticky aktivována).

Většina prohlížečů je automaticky nastavena tak, aby akceptovala soubory cookies. V souladu s právní úpravou vás vždy požádáme o souhlas s ukládáním a používáním cookies, přičemž máte možnost na úvodní stránce webového portálu Refcoach, a to v záložce „Nastavení cookies“ (a popř. i v prohlížeči) kdykoliv své preference ohledně nastavení cookies spravovat. Je však důležité pamatovat na to, že neodsouhlasení (resp. zakázání) souborů cookies může způsobit, že některé naše služby nemusí fungovat správně či vůbec.

Mezi vaše volby fungování našich služeb dále patří funkce geolokace (tj. zobrazení relevantních výsledků na základě vaší polohy), prostřednictvím které zpracováváme informace o vaší skutečné či přibližné poloze prostřednictvím systému GPS. Tato funkce vám může výrazně napomoci dosažení účelu služby refcoach, neboť vám umožní, abyste byli přednostně informováni o pro vás co nejvíce relevantních informací (např. sportovní trenéři ve vašem okolí). V případě, že si nepřejete zobrazovat výsledky na základě sledování vaší polohy, je možné nastavit zobrazování o pro vás relevantních událostí a informací skrze nastavení filtrů na webové stránce refcoach. Dalšími filtry zobrazování relevantních událostí a informací je řazení příspěvků podle stáří.

V případě, že máte ve vašem uživatelském nastavení aktivováno zasílání obchodních sdělení, nicméně nám jiným způsobem projevíte váš zájem nedostávat další obchodní sdělení, vyhrazujeme si právo sami vaše uživatelské nastavení v takovém smyslu upravit, aby odpovídalo skutečnosti.

Informace, které sdílíte vy

Naše služby vám umožňují sdílení informací s ostatními. Pamatujte na to, že když sdílíte informace veřejně, mohou být indexovatelné veřejnými vyhledávači. Naše služby nabízí různé možnosti týkající se sdílení a odstranění vašeho obsahu. Pokud jakýmkoliv způsobem uvedete nebo zveřejníte jakékoliv osobní údaje (včetně případů, kdy nám tyto údaje předáte např. prostřednictvím linku k našemu uveřejnění) týkající se třetích osob, odpovídáte za to, že tyto třetí osoby k takovému zveřejnění osobních údajů udělily svůj souhlas. Zároveň odpovídáte za to, že se takové třetí osoby seznámily s těmito pravidly nakládání s osobními údaji.

V některých případech si lidé, se kterými sdílíte obsah a komunikujete (popř. jde o obsah, který se vás jinak týká), můžou tento obsah stáhnout nebo ho dál sdílet s ostatními nejen v našich službách, ale i mimo ně.

Informace, které sdílíme my

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým údaje o vaší osobě svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení vašich  údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Osobní údaje nesdílíme se společnostmi, organizacemi ani jednotlivci mimo naši společnost, pokud nedojde k jednomu z následujících případů:

 • S vaším souhlasem

Pokud nám k tomu dáte souhlas, budeme osobní údaje sdílet se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo naší společnost. V případě sdílení citlivých osobních údajů požadujeme váš výslovný souhlas.

 • Aplikace, weby a externí integrace v našich službách

Při používání externích aplikací, webů nebo jiných služeb, které využívají naše služby nebo jsou s nimi integrované, mohou tyto externí aplikace, weby a služby získávat informace o tom, co zveřejňujete nebo sdílíte. Když navíc stáhnete nebo použijete takové externí služby, mohou tyto služby získat přístup k vašemu veřejnému profilu, který zahrnuje vaše uživatelské jméno nebo ID uživatele, vaše věkové rozmezí, zemi a jazyk, seznam vašich přátel, ale i veškeré informace, které s nimi sdílíte. Informace shromažďované těmito aplikacemi, weby nebo integrovanými službami podléhají podmínkám a zásadám stanoveným příslušnými subjekty.

 • Za účelem externího zpracování

Osobní údaje poskytujeme spřízněným společnostem nebo jiným důvěryhodným firmám či osobám, aby je pro nás mohly zpracovat na základě našich pokynů a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými opatřeními ohledně důvěrnosti a zabezpečení.

Spolupracujeme s externími společnostmi, které nám pomáhají poskytovat a zlepšovat naše služby nebo které využívají inzerci či související produkty, abychom mohli poskytovat bezplatné služby pro širokou veřejnost.

a) Služby inzerce, měření a analýzy (pouze informace, které neidentifikují konkrétní osobu)

Chceme, aby naše inzerce byla stejně relevantní a zajímavá jako ostatní informace, které najdete v našich službách. Tento závazek máme neustále na paměti, a proto za předpokladu vašeho svolení využíváme informace, které o vás máme, abychom vám zobrazovali relevantní reklamy. Pokud nám k tomu nedáte oprávnění (tj. předchozí souhlas), nesdílíme s partnery pro inzerci, měření a analýzy žádné osobní údaje, které vás identifikují jako konkrétní osobu (údaje identifikující konkrétní osobu, jsou například jméno nebo e-mailová adresa, které mohou být samy o sobě využity k tomu, aby vás někdo kontaktoval nebo zjistil, kdo jste). Těmto partnerům můžeme poskytnout informace o dosahu a efektivitě jejich inzerce, aniž bychom jim však poskytovali informace, které prozrazují vaši totožnost, nebo pokud jsme informace převedli do souhrnné podoby, aby z nich nebylo možné zjistit, kdo jste. Inzerentovi můžeme například sdělit, jak si vedou jeho reklamy, kolik lidí jeho reklamy vidělo nebo si po zobrazení jeho reklamy nainstalovalo jeho aplikaci. Těmto partnerům můžeme poskytnout demografické údaje, které však nevedou k identifikaci konkrétních osob (například 25letá žena z Brna, které se líbí softwarové inženýrství), abychom jim pomohli porozumět charakteristice a povaze jejich okruhu uživatelů nebo zákazníků.

b) Dodavatelé, poskytovatelé služeb a další partneři:

Informace předáme dodavatelům, poskytovatelům služeb a jiným partnerům, kteří podporují naše podnikání, například nám zajišťují technický provoz nebo zabezpečení určité služby, analyzují způsoby využívání našich služeb, měří efektivitu reklam a služeb, poskytují služby zákazníkům, provozují platby nebo provádějí akademický výzkum a průzkumy. Tito partneři musí jednat v souladu s přísnými smluvními závazky týkajícími se důvěrnosti, a to způsobem, který vyhovuje zásadám používání dat a smlouvám, které s nimi uzavřeme.

 • Nový vlastník

Pokud dojde ke změně vlastnictví nebo kontroly nad všemi nebo některými našimi službami či jejich částmi, můžeme informace o vás převést na nového vlastníka.

 • Z právních důvodů

Osobní údaje sdílíme se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo naši společnost, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění jsou rozumně nutné za účelem:

 • dodržení platných zákonů či nařízení a projednávání soudního řízení nebo vymahatelných žádostí státní správy,
 • uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení,
 • zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým potížím či bezpečnostním problémům,
 • ochrany před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti naší společnosti, našich uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.

Můžeme sdílet údaje, které neumožňují zjištění totožnosti, a to veřejně i se svými partnery, například s majiteli stránek, inzerenty či spřízněnými weby. Můžeme například veřejně sdílet údaje za účelem zobrazení trendů souvisejících s obecným používáním našich služeb.

Oprávnění zpracovávat vaše osobní údaje

Jak je již popsáno výše, vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě právních důvodů, které nejsou podmíněny vaším souhlasem, nad tento rozsah však pouze na základě vašeho předchozího souhlasu.

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu neurčitou a můžete jej kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím vaší úpravy uživatelského nastavení služby nebo (např. pokud uživatelské nastavení služby odvolání takového konkrétního souhlasu nedovoluje) zasláním emailové zprávy na adresu: info@refcoach.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

V případě, že je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů plnění smlouvy, budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu. Pokud je právním základem plnění zákonných povinností, osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou konkrétním právním předpisem. Při zpracování osobních údajů z důvodu našich oprávněných zájmů budou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění tohoto účelu, avšak nejdéle po dobu 10 let od zahájení zákonné promlčecí doby v každém jednotlivém případě. Pro úplnost doplňujeme, že v případech, kdy je právním základem zpracování osobních údajů váš souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze do doby, než svůj souhlas odvoláte.

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, nicméně prosím bere v patrnost, že pro některé služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, popř. souhlas se zpracováním osobních údajů následně odvoláte, nebude vám umožněno takovou službu využívat, popř. užívání služby bude umožněno pouze v omezeném rozsahu.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat;

Máte právo kdykoliv odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je v souladu s právními předpisy.

 • právo osobní údaje opravit či doplnit;

V případě, že jsou vaše osobní údaje nepřesné či neúplné, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu či doplnění.

 • právo požadovat omezení zpracování;

Nastanou-li v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů jakékoliv sporné otázky, je správce povinen omezit zpracování údajů takovým způsobem, že je může mít pouze uloženy a případně je též může použít za účelem určení či výkonu právních nároků.

 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Pokud se domníváte, že při zpracování údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 • právo požadovat přenesení údajů;

V případě, že je prováděno automatizované zpracování osobních údajů založené na smlouvě či vámi uděleném souhlasu, máte právo na poskytnutí údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 • právo na přístup k osobním údajům;

Máte právo požádat o informaci o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uloženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Dále máte právo požádat o kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné.

 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech

Pokud (i) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností, musí správce vaše osobní údaje vymazat.

 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; a

další práva stanovená v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a zákoně o zpracování osobních údajů.

Přístup k vašim osobním údajům a jejich aktualizace, doba zpracování

Přístup k osobním údajům vám chceme poskytnout pokaždé, když používáte naše služby (ve vašem uživatelském nastavení). Pokud jsou tyto údaje nesprávné, snažíme se vám nabídnout možnost jejich rychlé aktualizace nebo vymazání, ledaže tyto údaje musíme uchovávat pro zákonné, obchodní či právní účely.

Údaje ukládáme na dobu, která je nezbytná pro poskytování produktů a služeb vám a jiným osobám, včetně osob uvedených výše. Podrobný popis doby zpracování vašich osobních údajů s ohledem na konkrétní právní základ zpracování naleznete výše v kapitole Oprávnění zpracovávat vaše osobní údaje.

Naším cílem je poskytovat služby způsobem, který informace ochrání před náhodným či záměrným zničením. Vzhledem k této skutečnosti je možné, že poté, co své informace z našich služeb smažete, jejich reziduální kopie ihned nesmažeme z našich aktivních serverů a informace neodebereme z našich záložních systémů. Po vašem smazání informací však již nebudou v žádném případě veřejně přístupné.

Svůj účet můžete kdykoli odstranit. Jakmile svůj účet odstraníte, odstraníme veškerý obsah, který jste zveřejnili, například fotky a jiné příspěvky (popř. jej nadále budeme uchovávat v anonymizované podobě). Mějte na paměti, že informace, které o vás sdílí ostatní uživatelé, nejsou součástí vašeho účtu a nebudou tedy odstraněny spolu s vaším účtem.

Zabezpečení informací

Usilovně pracujeme na tom, abychom naší společnost i její uživatele ochránili před neoprávněným přístupem nebo neoprávněným pozměňováním, zveřejněním nebo zničením osobních údajů a ostatních informací, které uchováváme. Zejména:

 • Procesy shromažďování, ukládání a zpracovávání informací včetně fyzického zabezpečení pečlivě kontrolujeme, abychom předešli neoprávněnému přístupu do našich systémů.
 • Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována.
 • Přístup k osobním údajům omezujeme pouze na zaměstnance naší společnosti, smluvní partnery a zástupce, kteří tyto údaje potřebují znát, aby je pro nás mohli zpracovat, a kteří jsou smluvně vázáni přísnými povinnostmi zachovávat důvěrnost a v případě porušení tohoto závazku může dojít k jejich potrestání či k ukončení spolupráce. Přístup k osobním údajům je chráněn heslem.
 • Vaše hesla k profilům jsou šifrována a databáze chráněna.

Bez vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

Kdy tyto zásady ochrany soukromí a osobních údajů platí

Naše zásady ochrany soukromí a osobních údajů se vztahují na všechny služby nabízené naší společností.

Naše zásady ochrany soukromí a osobních údajů se nevztahují na služby nabízené jinými společnostmi nebo jednotlivci, včetně produktů či webů, které se mohou zobrazit ve výsledcích vyhledávání, webů, které mohou obsahovat služby refcoach nebo dalších webů, na které naše služby odkazují. Naše zásady ochrany soukromí a osobních údajů se nevztahují na postupy týkající se informací jiných společností či organizací, které inzerují naše služby a které mohou k zobrazení a nabízení relevantních reklam používat soubory cookies, pixelové značky či jiné technologie.

Soulad s předpisy a spolupráce s regulačními orgány

Dodržování zásad ochrany soukromí a osobních údajů pravidelně kontrolujeme. Pokud zjistíte, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo požadovat, aby došlo k odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Když obdržíme takovou žádost nebo stížnost, budeme osobu, která ji podala, za účelem prošetření kontaktovat. K vyřešení všech stížností ohledně předání osobních údajů, které nelze vyřešit přímo s uživateli, budeme spolupracovat s příslušnými regulačními orgány včetně místních orgánů pro ochranu osobních údajů.

Pokud by se vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení, máte možnost nastavit tuto volbu na svém účtu či odvolat souhlas se zasílám obchodních sdělení tak, jak se popsáno v sekci Proč zpracováváme vaše osobní údaje. Popřípadě můžete rovněž vznést námitku proti dalšímu zpracování vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení vám již zasílat nebudeme. Bližší informace o právu vznést námitku obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

Změny
Naše zásady ochrany soukromí a osobních údajů mohou být čas od času změněny. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce, a pokud se bude jednat o významné změny, budeme vás informovat výrazněji (v případě některých služeb můžeme změny zásad ochrany osobních údajů oznamovat e-mailem), abychom vám dali možnost si revidované zásady přečíst a vyjádřit se k nim dříve, než budete ve využívání našich služeb pokračovat. Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů také uchováme v archivu.

Verze ze dne 1.11.2021