refline

 

WARRIOR KID aneb jak být rodičem podporujícím komplexní rozvoj svého dítěte

Princip 1: Kontext a metoda protiargumentů

Vždy vše záleží na kontextu, a to je zvláště pravda u podpory dětí. Proto pokaždé, kdy uvidíte jednosměrné poučky či rady o tom, jak své dítě vést ke komplexnímu vývoji, zkuste si vyhledat protiargumenty. Tímto směrem, věřím, dokážete zvolit skutečně efektivní výchovný či podpůrný styl, který vám i vašemu dítěti bude sedět, a tím své dítě skutečně vést ke komplexnímu rozvoji.

Ptejte se: Proč je doporučená metoda efektivní? Jaké má nedostatky? Jak nejhůře na ni může mé dítě reagovat? 

Tímto způsobem se stanete lepšími pozorovateli a máte větší šanci získat nadhled nad danou situací. Tuto metodu využívají vědci, kteří se v prvé řadě snaží svou hypotézu vyvrátit, aby si byli jistí, že jim například kontext nezkresluje výsledky. Tímto přístupem pak dojdou k o to silnějším závěrům. Buďte výzkumníky hledající objektivitu. A své dítě milujte. :)