refline

 

Věděli jste, že Animal Flow má své vlastní názvosloví? Díky tomu může lektor v případě potřeby vést pouze verbálně a při tom zvládne například kontrolovat kvalitu cvičení. Názvosloví se neskládá pouze z názvů prvků, ale pracovat můžeme i s rychlostí a intonací hlasu a tím ovlivňovat konkrétní provedení prvků. Toto názvosloví je v angličtině a díky tomu každý zvládne cvičit Animal Flow i s lektory v zahraničí.
Na videu je krátká demonstrace výše zmíněného. Jendá se o prvek "underswitch" a podle nohy, kterou podtáčíme rozlišujeme "right leg underswitch" / "left leg underswitch".