refline

 

Radek Mlýnek
Trenér

Zdraví jako priorita pro výkon a regeneraci 


Schopnost regenerace a podávání výkonu souvisí přímo se zdravotním stavem jedince. A dosahování všech cílů by mělo jít vždy ruku v ruce s optimalizací zdraví, případně se snahou o minimalizaci  negativního dopadu na zdravotní stav. 


Je důležité si uvědomit právě to, že vrcholový sport nemá často se zdravím moc společného a je na místě toto zatížení kompenzovat pro snižování rizik přetížení jednotlivých tělesných systémů a struktur. 

Nastavení jednotlivých proměnných výživy, lifestylu a prostředí povede k efektivnější regeneraci a adaptaci na tréninkovou zátěž, ale i život obecně. 


Trénink ≠ lepší výkon Trénink + regenerace/adaptace = lepší výkon. 

Regenerace a adaptace je ta část rovnice, na kterou se zaměřuji a můžu vám pomoci nastavit proměnné (výživa, lifestyle a prostředí) k výkonnějšímu a zdravějšímu tělu. 

Můj pohled na sportovní a výkonnostní výživu najdete zde: www.radekmlynek.com/sportovni-vyziva/